Chúc mừng trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia 2018 - 2023
Thời khóa biểu học sinh buổi chiều áp dụng từ ngày 15/10/2018 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

                   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU 12

                     NĂM HỌC 2018-2019

(Áp dụng từ thứ hai 15/10/2019)

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

12A1

T.Phương (Văn)

C.Liên (AV)

T.Lĩnh (Hóa)

T.Tuân (Toán)

 

T.Phương (Văn)

C.Liên (AV)

T.Lĩnh (Hóa)

T.Tuân (Toán)

 

C.Hiền (Lý)

T.Duy (TD)

T.Tuân (Toán)

T.Trọng (Sinh)

 

C.Hiền (Lý)

T.Duy (QP)

T.Tuân (Toán)

T.Trọng (Sinh)

 

12A2

T.Tuân (Toán)

C.Vân (Hóa)

T.Khánh (Lý)

C.Hạnh (Văn)

 

T.Tuân (Toán)

C.Vân (Hóa)

T.Khánh (Lý)

C.Hạnh (Văn)

 

C.Uyên (AV)

C.Thơm (Sinh)

C.Thanh (TD)

T.Tuân (Toán)

 

C.Uyên (AV)

C.Thơm (Sinh)

C.Thanh (QP)

T.Tuân (Toán)

 

12A3

C.Diệp (Văn)

C.Hạnh (AV)

T.Cảnh (Lý)

T.Trọng (Sinh)

 

C.Diệp (Văn)

C.Hạnh (AV)

T.Cảnh (Lý)

T.Trọng (Sinh)

 

T.Trà (Toán)

T.Tới (TD)

C.Huế (Hóa)

T.Trà (Toán)

 

T.Trà (Toán)

T.Tới (QP)

C.Huế (Hóa)

T.Trà (Toán)

 

12A4

T.Cường (Toán)

T.Cường (Toán)

C.Thúy(AV)

T.Khánh (Lý)

 

T.Cường (Toán)

T.Cường (Toán)

C.Thúy(AV)

T.Khánh (Lý)

 

C.Lan (Văn)

C.Ngọc (Sinh)

C.Vân (Hóa)

T.Trung (TD)

HĐNG

C.Lan (Văn)

C.Ngọc (Sinh)

C.Vân (Hóa)

T.Trung (QP)

Tuần 1

12A5

C.Liên (AV)

C.Điệp (Toán)

C.Thơm (Sinh)

C.Điệp (Toán)

 

C.Liên (AV)

C.Điệp (Toán)

C.Thơm (Sinh)

C.Điệp (Toán)

 

C.Huế (Hóa)

C.Tâm (Lý)

T.Thanh (TD)

C.Hạnh (Văn)

 

C.Huế (Hóa)

C.Tâm (Lý)

T.Thanh (QP)

C.Hạnh (Văn)

 

12A6

C.Lan (Văn)

C.Định (Địa)

C.Liên (Sử)

T.Thanh (QP)

 

C.Lan (Văn)

C.Định (Địa)

C.Liên (Sử)

T.Thanh (TD)

 

C.Liên (AV)

C.Điệp (Toán)

C.Điệp (Toán)

C.Nghĩa (CD)

 

C.Liên (AV)

C.Điệp (Toán)

C.Điệp (Toán)

C.Nghĩa (CD)

 

12A7

T.Hồng (Toán)

T.Cường (CD)

T.Trực (Văn)

C.Hà (Sử)

 

T.Hồng (Toán)

T.Cường (CD)

T.Trực (Văn)

C.Hà (Sử)

 

C.Thanh (Địa)

T.Hồng (Toán)

C.Thúy(AV)

T.Thanh (TD)

 

C.Thanh (Địa)

T.Hồng (Toán)

C.Thúy(AV)

T.Thanh (QP)

 

12A8

K.Phượng (Văn)

T.Hồng (Toán)

T.Hồng (Toán)

C.Nghĩa (CD)

 

K.Phượng (Văn)

T.Hồng (Toán)

T.Hồng (Toán)

C.Nghĩa (CD)

 

C.Bích (AV)

C.Định (Địa)

T.Duy (TD)

C.Liên (Sử)

 

C.Bích (AV)

C.Định (Địa)

T.Duy (QP)

C.Liên (Sử)

 

12A9

C.Uyên (AV)

T.Tới (QP)

T.Bách (Địa)

C.Liên (Sử)

 

C.Uyên (AV)

T.Tới (TD)

T.Bách (Địa)

C.Liên (Sử)

 

C.Diệp (Văn)

T.Cường (Toán)

C.Thu (CD)

T.Cường (Toán)

 

C.Diệp (Văn)

T.Cường (Toán)

C.Thu (CD)

T.Cường (Toán)

 

12A10

C.Hà (Sử)

T.Trà (Toán)

C.Hạnh (AV)

T.Trà (Toán)

 

C.Hà (Sử)

T.Trà (Toán)

C.Hạnh (AV)

T.Trà (Toán)

 

C.Thanh (TD)

T.Cường (CD)

T.Bách (Địa)

T.Phương (Văn)

 

C.Thanh (QP)

T.Cường (CD)

T.Bách (Địa)

T.Phương (Văn)

 

 

 

 

 

 

 

 

                   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU K11

 

 

 

 

                     NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

11A1

C.Thái (Nghề)

K.Tâm (Hóa)

C.Hạnh (Văn)

T.Cường (Toán)

 

C.Thái (Nghề)

K.Tâm (Hóa)

C.Hạnh (Văn)

T.Cường (Toán)

 

T.Cường (Toán)

C.Hạnh (AV)

K.Tâm (Hóa)

T.Cảnh (Lý)

 

T.Cường (Toán)

C.Hạnh (AV)

T.Cảnh (Lý)

T.Cảnh (Lý)

 

11A2

C.Tâm (Lý)

C.Luyến (Nghề)

C.Huế (Hóa)

C.Uyên (AV)

 

C.Tâm (Lý)

C.Luyến (Nghề)

C.Huế (Hóa)

C.Uyên (AV)

 

T.Hồng (Toán)

C.Tâm (Văn)

T.Hồng (Toán)

C.Tâm (Lý)

 

T.Hồng (Toán)

C.Tâm (Văn)

T.Hồng (Toán)

Huế (Hóa)

 

11A3

C.Thủy (Toán)

C.Thúy (AV)

T.Khuyến (Lý)

C.Thái (Nghề)

 

C.Thủy (Toán)

C.Thúy (AV)

T.Khuyến (Lý)

C.Thái (Nghề)

 

C.Hồng (Văn)

C.Hường (Hóa)

C.Thủy (Toán)

 

 

C.Hồng (Văn)

C.Hường (Hóa)

C.Thủy (Toán)

 

 

11A4

T.Trà (Toán)

C.Lan (Văn)

T.Trà (Toán)

 

 

T.Trà (Toán)

C.Lan (Văn)

T.Trà (Toán)

 

 

C.Tiên (Hóa)

C.Thúy (AV)

T.Khuyến (Lý)

C.Ánh (Nghề)

 

C.Tiên (Hóa)

C.Thúy (AV)

T.Khuyến (Lý)

C.Ánh (Nghề)

 

11A5

C.Hoa (Toán)

C.Hoa (Toán)

T.Hùng (Nghề)

C.Huế (Hóa)

 

C.Hoa (Toán)

C.Hoa (Toán)

T.Hùng (Nghề)

C.Huế (Hóa)

HĐNG Tuần 2

C.Tâm (Lý)

C.Lan (Văn)

C.Hạnh (AV)

 

 

C.Tâm (Lý)

C.Lan (Văn)

C.Hạnh (AV)

 

 

11A6

C.Hồng (Văn)

C.Dương (Toán)

C.Dương (Toán)

C.Tân (Nghề)

 

C.Hồng (Văn)

C.Dương (Toán)

C.Dương (Toán)

C.Tân (Nghề)

 

C.Thúy (AV)

K.Tâm (Hóa)

Long An (Lý)

 

 

C.Thúy (AV)

K.Tâm (Hóa)

Long An (Lý)

 

 

11A7

T.Hùng (Nghề)

C.Tâm (Văn)

Long An (Lý)

C.Thủy (Toán)

 

T.Hùng (Nghề)

C.Tâm (Văn)

Long An (Lý)

C.Thủy (Toán)

 

C.Thủy (Toán)

 

C.Hường (Hóa)

C.Uyên (AV)

 

C.Thủy (Toán)

 

C.Hường (Hóa)

C.Uyên (AV)

 

11A8

T.Nhân (Toán)

C.Hồng (Văn)

C.Hường (Hóa)

C.Tâm (Lý)

 

T.Nhân (Toán)

C.Hồng (Văn)

C.Hường (Hóa)

C.Tâm (Lý)

 

C.Luyến (Nghề)

C.Uyên (AV)

T.Nhân (Toán)

 

 

C.Luyến (Nghề)

C.Uyên (AV)

T.Nhân (Toán)

 

 

11A9

 

C.Uyên (AV)

K.Tâm (Hóa)

T.Cảnh (Lý)

 

 

C.Uyên (AV)

K.Tâm (Hóa)

T.Cảnh (Lý)

 

C.Dương (Toán)

C.Dương (Toán)

C.Hạnh (Văn)

C.Tân (Nghề)

 

C.Dương (Toán)

C.Dương (Toán)

C.Hạnh (Văn)

C.Tân (Nghề)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU K10

 

 

 

 

                     NĂM HỌC 2018-2019

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

10A1

C.Vân (Hóa)

C.Diệp (Văn)

C.Liên (AV)

C.Hoa (Toán)

 

C.Vân (Hóa)

C.Diệp (Văn)

C.Liên (AV)

C.Hoa (Toán)

 

C.Hoa (Toán)

C.Vân (Hóa)

T.Khánh (Lý)

T.Tới (TD)

 

C.Hoa (Toán)

T.Khánh (Lý)

T.Khánh (Lý)

T.Tới (QP)

 

10A2

C.Thúy (AV)

T.Khuyến (Lý)

C.Thủy (Toán)

T.Lĩnh (Hóa)

 

C.Thúy (AV)

T.Khuyến (Lý)

C.Thủy (Toán)

T.Lĩnh (Hóa)

 

T.Lĩnh(Hóa)

C.Thanh (TD)

C.Hồng (Văn)

C.Thủy (Toán)

 

T.Khuyến (Lý)

C.Thanh (QP)

C.Hồng (Văn)

C.Thủy (Toán)

 

10A3

C.Thanh (QP)

C.Hường (Hóa)

 

C.Tâm (Văn)

 

C.Thanh (TD)

C.Hường (Hóa)

 

C.Tâm (Văn)

 

Long An (Lý)

T.Nhân (Toán)

T.Hiến (AV)

T.Nhân (Toán)

 

Long An (Lý)

T.Nhân (Toán)

T.Hiến (AV)

T.Nhân (Toán)

 

10A4

C.Tiên (Hóa)

T.Khánh (Lý)

T.Tới (QP)

 

 

C.Tiên (Hóa)

T.Khánh (Lý)

T.Tới (TD)

 

 

T.Phương (Văn)

C.Hoa (Toán)

C.Liên (AV)

C.Hoa (Toán)

 

T.Phương (Văn)

C.Hoa (Toán)

C.Liên (AV)

C.Hoa (Toán)

 

10A5

C.Dương (Toán)

K.Phượng (Văn)

C.Tiên (Hóa)

T.Tới (QP)

 

C.Dương (Toán)

K.Phượng (Văn)

C.Tiên (Hóa)

T.Tới (TD)

HĐNG Tuần 3

C.Hạnh (AV)

T.Đức (Lý)

C.Dương (Toán)

 

 

C.Hạnh (AV)

T.Đức (Lý)

C.Dương (Toán)

 

 

10A6

T.Đức (Lý)

T.Nhân (Toán)

T.Nhân (Toán)

T.Hiến (AV)

 

T.Đức (Lý)

T.Nhân (Toán)

T.Nhân (Toán)

T.Hiến (AV)

 

T.Thanh (QP)

K.Phượng (Văn)

C.Tiên (Hóa)

 

 

T.Thanh (TD)

K.Phượng (Văn)

C.Tiên (Hóa)

 

 

10A7

C.Hiền (Lý)

C.Thanh (QP)

T.Hiến (AV)

 

 

C.Hiền (Lý)

C.Thanh (TD)

T.Hiến (AV)

 

 

K.Phượng (Văn)

T.Trà (Toán)

T.Trà (Toán)

T.Lĩnh (Hóa)

 

K.Phượng (Văn)

T.Trà (Toán)

T.Trà (Toán)

T.Lĩnh (Hóa)

 

10A8

T.Lĩnh (Hóa)

T.Đức (Lý)

T.Thanh (QP)

T.Nhân (Toán)

 

T.Lĩnh (Hóa)

T.Đức (Lý)

T.Thanh (TD)

T.Nhân (Toán)

 

T.Nhân (Toán)

C.Diệp (Văn)

 

T.Hiến (AV)

 

T.Nhân (Toán)

C.Diệp (Văn)

 

T.Hiến (AV)

 

10A9

T.Khuyến (Lý)

T.Hiến (AV)

T.Tuân (Toán)

C.Tiên (Hóa)

 

T.Khuyến (Lý)

T.Hiến (AV)

T.Tuân (Toán)

C.Tiên (Hóa)

 

T.Tuân (Toán)

T.Phương (Văn)

T.Tới (TD)

 

 

T.Tuân (Toán)

T.Phương (Văn)

T.Tới (QP)

 

 

10A10

T.Thanh (QP)

 Long An (Lý)

C.Điệp (Toán)

 

 

T.Thanh (TD)

Long An (Lý)

C.Điệp (Toán)

 

 

C.Vân (Hóa)

T.Hiến (AV)

C.Tâm (Văn)

C.Điệp (Toán)

 

C.Vân (Hóa)

T.Hiến (AV)

C.Tâm (Văn)

C.Điệp (Toán)

 Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Địa chỉ: 78 Hoàng Hoa Thám, P. Long Tâm, Tp. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3736 144


  • Đang online: 1
  • Tất cả: 29502