Chào mừng đến với Website trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Thời khóa biểu học sinh buổi chiều áp dụng từ ngày 2/1/2018 của trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

                   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU K12

                     NĂM HỌC 2017-2018

(Áp dụng từ thứ hai 02/01/2018)

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

 

C.Diệp (Văn)

C.Vân (Hóa)

C.Điệp(Toán)

C.Thanh (TD)

 

12A1

C.Diệp (Văn)

C.Vân (Hóa)

C.Điệp(Toán)

C.Thanh (TD)

 

 

C.Điệp(Toán)

C.Liên (AV)

Khánh (Lý)

T.Tiệp (Sinh)

 

 

C.Điệp(Toán)

C.Liên (AV)

Khánh (Lý)

T.Tiệp (Sinh)

 

 

Cường(Toán)

C.Diệp (Văn)

T.Tới (TD)

T.Cường(Toán)

 

12A2

Cường(Toán)

C.Diệp (Văn)

T.Tới (TD)

T.Cường(Toán)

 

 

C.Vân (Hóa)

C.Thơm (Sinh)

T.Cảnh (Lý)

C.Hạnh AV)

 

 

C.Vân (Hóa)

C.Thơm (Sinh)

T.Cảnh (Lý)

C.Hạnh AV)

 

 

T.Lĩnh (Hóa)

C.Uyên (AV)

T.Phương (Văn)

C.Hiền (Lý)

 

12A3

T.Lĩnh (Hóa)

C.Uyên (AV)

T.Phương (Văn)

C.Hiền (Lý)

 

 

C.Ngoc Sinh)

T.Cường(Toán)

T.Tới (TD)

T.Cường(Toán)

 

 

C.Ngoc Sinh)

T.Cường(Toán)

T.Tới (TD)

T.Cường(Toán)

 

 

T.Cường (CD)

C.Định (Địa)

C.Hà (Sử)

C.Hạnh AV)

 

12A4

T.Cường (CD)

C.Định (Địa)

C.Hà (Sử)

C.Hạnh AV)

Tuần 1 HĐNG

 

C.Lan (Văn)

T.Tuân(Toán)

T.Thanh (TD)

T.Tuân(Toán)

 

 

C.Lan (Văn)

T.Tuân(Toán)

T.Thanh (TD)

T.Tuân(Toán)

 

 

T.Trà(Toán)

C.Liên (AV)

C.Nghĩa (CD)

T.Trực (Văn)

 

12A5

T.Trà(Toán)

C.Liên (AV)

C.Nghĩa (CD)

T.Trực (Văn)

 

 

T.Bách (Địa)

T.Duy (TD)

T.Trà(Toán)

C.Liên (Sử)

 

 

T.Bách (Địa)

T.Duy (TD)

T.Trà(Toán)

C.Liên (Sử)

 

 

Điệp (Toán)

T.Duy (TD)

C.Thanh (Địa)

C.Liên (Sử)

 

12A6

Điệp (Toán)

T.Duy (TD)

C.Thanh (Địa)

C.Liên (Sử)

 

 

C.Hạnh (Văn)

Điệp (Toán)

C.Nghĩa (CD)

C.Bích (AV)

 

 

C.Hạnh (Văn)

Điệp (Toán)

C.Nghĩa (CD)

C.Bích (AV)

 

 

C.Liên (Sử)

C.Hạnh AV)

T.Trà(Toán)

T.Thanh (TD)

 

12A7

C.Liên (Sử)

C.Hạnh AV)

T.Trà(Toán)

T.Thanh (TD)

 

 

T.Cường (CD)

T.Trà(Toán)

C.Thanh (Địa)

C.Hạnh (Văn)

 

 

T.Cường (CD)

T.Trà(Toán)

C.Thanh (Địa)

C.Hạnh (Văn)

 

 

C.Lan (Văn)

T.Cường(Toán)

T.Thanh (TD)

C.Linh (CD)

 

12A8

C.Lan (Văn)

T.Cường(Toán)

T.Thanh (TD)

C.Linh (CD)

 

 

Cường(Toán)

C.Định (Địa)

C.Hà (Sử)

C.Uyên (AV)

 

 

Cường(Toán)

C.Định (Địa)

C.Hà (Sử)

C.Uyên (AV)

 

 

T.Bách (Địa)

C.Hà (Sử)

T.Tuân(Toán)

T.Tuân(Toán)

 

12A9

T.Bách (Địa)

C.Hà (Sử)

T.Tuân(Toán)

T.Tuân(Toán)

 

 

C.Liên (AV)

C.Thu (CD)

T.Trực (Văn)

C.Thanh (TD)

 

 

C.Liên (AV)

C.Thu (CD)

T.Trực (Văn)

C.Thanh (TD)

 

 

                   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU K11

 

 

 

                     NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

 

C.Hiền (Lý)

T.Tuân(Toán)

T.Hùng(Nghề)

C.Hồng (Văn)

 

11A1

C.Hiền (Lý)

T.Tuân(Toán)

T.Hùng(Nghề)

C.Hồng (Văn)

 

 

T.Lĩnh (Hóa)

C.Thúy (AV)

T.Tuân(Toán)

T.Toàn (TD)

 

 

T.Lĩnh (Hóa)

C.Thúy (AV)

T.Tuân(Toán)

T.Toàn (TD)

 

 

C.Hoa Toán)

C.Hạnh (Văn)

T.Khuyến (Lý)

C.Hoa Toán)

 

11A2

C.Hoa Toán)

C.Hạnh (Văn)

T.Khuyến (Lý)

C.Hoa Toán)

 

 

C.Chi (AV)

C.Thái (Nghề)

T.Duy (TD)

C.Tiên (Hóa)

 

 

C.Chi (AV)

C.Thái (Nghề)

T.Duy (TD)

C.Tiên (Hóa)

 

 

C.Tâm (Văn)

T.Trà(Toán)

T.Toàn (TD)

T.Trà(Toán)

 

11A3

C.Tâm (Văn)

T.Trà(Toán)

T.Toàn (TD)

T.Trà(Toán)

 

 

T.Tú (Nghề)

C.Chi (AV)

C.Hường(Hóa)

Khánh (Lý)

 

 

T.Tú (Nghề)

C.Chi (AV)

C.Hường(Hóa)

Khánh (Lý)

 

 

T.Tú (Nghề)

C.Lan (Văn)

Khánh (Lý)

C.Tiên (Hóa)

 

11A4

T.Tú (Nghề)

C.Lan (Văn)

Khánh (Lý)

C.Tiên (Hóa)

 

 

T.Nhân (Toán)

T.Nhân (Toán)

Vân Anh(AV)

T.Duy (TD)

 

 

T.Nhân (Toán)

T.Nhân (Toán)

Vân Anh(AV)

T.Duy (TD)

 

 

T.Khuyến (Lý)

T.Lĩnh (Hóa)

T.Duy (TD)

T.Hồng (Toán)

 

11A5

T.Khuyến (Lý)

T.Lĩnh (Hóa)

T.Duy (TD)

T.Hồng (Toán)

Tuần 2 HĐNG

 

C.Tâm (Văn)

T.Hồng (Toán)

T.Hùng(Nghề)

Vân Anh(AV)

 

 

C.Tâm (Văn)

T.Hồng (Toán)

T.Hùng(Nghề)

Vân Anh(AV)

 

 

T.Toàn (TD)

C.An (Lý)

C.Thúy (AV)

T.Lĩnh (Hóa)

 

11A6

T.Toàn (TD)

C.An (Lý)

C.Thúy (AV)

T.Lĩnh (Hóa)

 

 

T.Trà (Toán)

C.Lan (Văn)

C.Tân (Nghề)

T.Trà (Toán)

 

 

T.Trà (Toán)

C.Lan (Văn)

C.Tân (Nghề)

T.Trà (Toán)

 

 

T.Hồng (Toán)

C.Chi (AV)

C.Hường(Hóa)

T.Duy (TD)

 

11A7

T.Hồng (Toán)

C.Chi (AV)

C.Hường(Hóa)

T.Duy (TD)

 

 

T.Khuyến (Lý)

C.Hạnh (Văn)

T.Hồng (Toán)

T.Tú(Nghề)

 

 

T.Khuyến (Lý)

C.Hạnh (Văn)

T.Hồng (Toán)

T.Tú(Nghề)

 

 

C.Chi (AV)

C.Thủy (Toán)

C.Tân (Nghề)

C.Hạnh (Văn)

 

11A8

C.Chi (AV)

C.Thủy (Toán)

C.Tân (Nghề)

C.Hạnh (Văn)

 

 

C.Tiên (Hóa)

T.Khuyến (Lý)

T.Toàn (TD)

C.Thủy (Toán)

 

 

C.Tiên (Hóa)

T.Khuyến (Lý)

T.Toàn (TD)

C.Thủy (Toán)

 

 

C.Thủy (Toán)

C.Hồng (Văn)

C.Tiên (Hóa)

T.Toàn (TD)

 

11A9

C.Thủy (Toán)

C.Hồng (Văn)

C.Tiên (Hóa)

T.Toàn (TD)

 

 

C.Hiền (Lý)

C.Thủy (Toán)

T.Hiến (AV)

T.Hùng(Nghề)

 

 

C.Hiền (Lý)

C.Thủy (Toán)

T.Hiến (AV)

T.Hùng(Nghề)

 

 

T.Nhân (Toán)

C.Thái (Nghề)

C.Lan (Văn)

Khánh (Lý)

 

11A10

T.Nhân (Toán)

C.Thái (Nghề)

C.Lan (Văn)

Khánh (Lý)

 

 

T.Toàn (TD)

T.Hiến (AV)

T.Nhân (Toán)

C.Hường(Hóa)

 

 

T.Toàn (TD)

T.Hiến (AV)

T.Nhân (Toán)

C.Hường(Hóa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU K10

 

 

 

                     NĂM HỌC 2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

Lớp

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ sáu

Thứ bảy

 

T.Cảnh (Lý)

C.Hoa Toán)

T.Cảnh (Lý)

 

 

10A1

T.Cảnh (Lý)

C.Hoa Toán)

C.Tâm (Hóa)

 

 

 

C.Hoa Toán)

C.Tâm (Hóa)

C.Uyên (AV)

T.Thanh (TD)

 

 

C.Hoa Toán)

C.Tâm (Hóa)

C.Uyên (AV)

T.Thanh (TD)

 

 

C.Tâm (Lý)

T.Hồng (Toán)

C.Thanh (TD)

T.Phương (Văn)

 

10A2

C.Tâm (Lý)

T.Hồng (Toán)

C.Thanh (TD)

T.Phương (Văn)

 

 

Vân Anh(AV)

C.Huế (Hóa)

C.Tâm (Lý)

T.Hồng (Toán)

 

 

Vân Anh(AV)

C.Huế (Hóa)

C.Huế (Hóa)

T.Hồng (Toán)

 

 

Vân Anh(AV)

C.Hường(Hóa)

C.Hồng (Văn)

C.Hường(Hóa)

 

10A3

Vân Anh(AV)

T.Cảnh (Lý)

C.Hồng (Văn)

C.Hường(Hóa)

 

 

T.Cảnh (Lý)

C.Hoa Toán)

C.Thanh (TD)

C.Hoa Toán)

 

<