Chào mừng đến với Website trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
Danh sách niêm yết phòng thi khối 11 kỳ thi học kỳ 2 năm học 2017 - 2018
Kỳ thi diễn ra vào các ngày 10,11,12/5/2018

THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

BẢNG KÝ TÊN GHI TÊN

THI HỌC KỲ II

Phòng 1 - Khối 11

Khóa ngày: 10,11,12/5/2018

 

STT

Mã HS

Họ và tên thí sinh

Ngày sinh

Lớp

1

130801193

Trần Thị Ngọc

Ánh

16/10/2001

11A1

2

152518054

Dương Trí

Bảo

15/10/2001

11A1

3

130801164

Trần Thị

Châu

16/03/2001

11A1

4

154847716

Bùi Văn

Đức

15/3/2001

11A1

5

130801235

Huỳnh Công

Học

08/07/2001

11A1

6

130801135

Hoàng Mạnh

Hùng

25/04/2000

11A1

7

130371749

Nguyễn Bảo

Khang

28/03/2001

11A1

8

130371807

Nguyễn Quốc

Khánh

02/09/2001

11A1

9

152658440

Nguyễn Thị

Linh

23/03/2001

11A1

10

130801206

Nguyễn Thị Trúc

Linh

07/09/2001

11A1

11

153275522

Nguyễn Thị Tú

Linh

30/04/2001

11A1

12

152517954

Nguyễn Thị Tuyết

Ngọc

25/7/2001

11A1

13

1601595184

Nguyễn Thị Yến

Nhi

06/10/2001

11A1

14

130801211

Nguyễn Trần Khánh

Như

01/10/2001

11A1

15

141553828

Nguyễn Minh

Phước

18/10/2001

11A1

16

130254872

Trần Hùng

Quang

01/10/2001

11A1

17

130371719